Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI         
    Yüksekokul Kurulu     Bölüm Sekreteri
    Yönetim Kurulu     Öğrenci İşleri Bürosu
     Müdür     Personel İşleri Bürosu
     Müdür Yardımcısı     Yazı İşleri Bürosu
     Yüksekokul Sekreteri      Satın Alma İşleri Bürosu
     Bölüm Başkanı     Müdür Sekreteri  
    Öğretim Üyesi     Mali İşler Bürosu
    Öğretim Görevlisi     Taşınır Mal Kayıt - Kontrol
    Şef     Bilgisayar İşletmeni
    Tekniker     Kütüphane Sorumlusu
    Memur     Hizmetli (Temizlik Görevlisi)
         Güvenlik Görevlisi