Yozgat Bozok Üniversitesi

İDARİ PERSONEL

Hamza ÖZ

 Hamza ÖZ

 Yüksekokul Sekreteri

 hamza.oz@bozok.edu.tr

 Dahili: 4005


Güzel ERMİŞER

 Güzel ERMİŞER

 Öğrenci İşleri

 guzel.ermiser@bozok.edu.tr

 Dahili: 4072


Hasan Basri AKSES

 Hasan Basri AKSES

 Mali İşler

 hbasri.akses@bozok.edu.tr

 Dahili: 4057


Seniye KILIÇ

 Seniye KILIÇ

 Yazı İşleri

 seniye.tasar@bozok.edu.tr

 Dahili: 4012


Arzu LALELİ

 Arzu LALELİ

 Bölüm Sekreteri

 arzu.laleli@bozok.edu.tr

 Dahili: 4014


Abdülkadir İBİŞ

 Abdülkadir İBİŞ

 Tekniker (Makine Atölyesi)

 abdulkadir.ibis@bozok.edu.tr

 Dahili: 4066


Bekir COŞAR

 Bekir COŞAR

 Tekniker (Makine Atölyesi)

 bekir.cosar@bozok.edu.tr

 Dahili: 4066


Musa ULUCAN

 Musa ULUCAN

 Teknisyen (Yemek Kart Dolum)

 musa.ulucan@bozok.edu.tr

 Dahili:


Coşkun DAŞDEMİR

 Coşkun DAŞDEMİR

 Kütüphane

 coskun.dasdemir@bozok.edu.tr

 Dahili:


Zübeyir BULUT

 Zübeyir BULUT

 Tekniker (Mobilya Atölyesi)

 zubeyir.bulut@bozok.edu.tr

 Dahili: 4093


Hülya ÇETİN

 Hülya ÇETİN

 Yardımcı Hizmetler (İdari Bina)

 hulya.cetin@bozok.edu.tr

 Dahili: 4053


Necmettin HÖKELEKLİ

 Necmettin HÖKELEKLİ

 Yardımcı Hizmetler (2. Bina)

 necmettin.hokelekli@bozok.edu.tr

 Dahili:


Serdar TAŞDEMİR

 Serdar DAŞDEMİR

 Yardımcı Hizmetler (3. Bina)

 serdar.dasdemir@bozok.edu.tr

 Dahili: