Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ FORMLARI

Arasınav Mazeret Dilekçe Formu
Öğrenci Belgesi/EK C-2/Ders İçerikleri/ Başarı Durum Belgesi Talep ve Teslim Tutanağı
Ders Muafiyet Formu
İlişik Kesme Formu
Kayıt Dondurma Formu
Mazeret Ders Kaydı Dilekçesi
Not İtiraz formu
Yemek Bursu Başvuru Formu
Yaz Okulu Ders Alma Formu
Tek Ders / Üç Ders Sınavı Başvuru Formu